Min verksamhet

 

Jag heter Lasse Nilsson, är legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut, handledarutbildad och legitimerad sjukskötare specialist i psykiatri.  Jag erbjuder psykoterapi för individer, par eller familjer.

Jag arbetar även med handledning, coachning till individer och grupper. Behandlingsgrupper, lärare, skolkuratorer, handläggare och behandlare inom socialtjänst och chefhandledning.

Min teoretiska utgångspunkt är systemteori vilket märks i mitt terapeutiska förhållningssätt. Jag interagerar systemteori med kognitiva och KBT tekniker i mitt arbete. Vårt sociala sammanhang och de samspel och interaktioner vi har med vår omgivning är en självklar del av de utgångspunkter jag har i mitt arbete.

Mitt parterapiarbete utgår från EFT (emotionell focused therapy) som är en amerikansk metod med stöd från forskning.

Jag vill hjälpa varje individ, par, familj eller grupp att hitta sina egna styrkor och resurser. Kort sagt präglas mitt arbete av ett salutogent sätt att förhålla mig, dvs. jag ser friskfaktorerna, dock utan att tappa bort de svårigheter och problem som kan prägla tillvaron.

Jag tycker det är viktigt att arbeta med de interaktioner och relationer som finns inom en individ, mellan individer i en familj, mellan medarbetare i en arbetsgrupp eller mellan medarbetare och vårdtagare/klient/elev.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta miljöterapeutiskt och vet värdet av att förstå och dra nytta av dessa processer.

Jag har arbetat med vuxen och barn/ungdomspsykiatrisk vård , både öppen & sluten vård, sedan början av 1980 talet. Jag har varit verksam som chef i mer än femton år, inom öppen och sluten psykiatrisk vård, både vuxen och barn/ungdomspsykiatrisk vård.

Jag arbetar med bedömningar, stödsamtal, föräldrastöd, familjeterapi, parterapier, individualterapi . Handledning åt individer och grupper, chefshandledning/-coachning och personalutveckling.

Mina uppdragsgivare är enskilda klienter, barnhälsovård, primärvård, psykiatri inom landsting, socialtjänst, företag och företagshälsovård och behandlingshem.

Jag har uppdrag från företagshälsovård i Västmanland, primärvård i Sörmland, socialtjänst i Dalarna, behandlingshem i Västmanland.